Quiz - bieganie

Pytania:4
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Quiz sprawdzający znajomość słownictwa z artykułu:
Bieganie - słownictwo


Angielski w Pytaniach

phrasal verbs - angielski w pytaniach
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego
phrasal verbs ćwiczenia i testy
angielski w pytaniach quiz