Quiz - Elementary Homophones

Pytania:3
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Sprawdź swoją znajomość homofonów.


Angielski w Pytaniach

donkey's years
phrasal verbs - angielski w pytaniach
phrasal verbs ćwiczenia i testy
phrasal verbs - angielski w pytaniach
nauka angielskiego
nauka angielskiego