Homonyms and Homographs (homonimy i homogramy w języku angielskim)

Na początek różnica między homonimem a homogramem:

 

Homographs

Homogram - to słowo, które piszę się tak samo jak inne, niemniej ma zupełnie inne znaczenie i pochodzenie. Przykładowy homogram w języku angielskim to np

"bear" - zwierzę i "bear" - znieść, wytrzymać.

Kolejny to np:

"fly" - mucha i "fly" - latać.

 

Homonyms

Homonim - to z kolei słowo, które ma taką samą pisownie i wymowę jak inne słowo, ale zupełnie inne znaczenie. Przykładem homonimów mogą być:

"stalk" - łodyga oraz "stalk" - śledzić, tropić.

Innym homonimem jest

"left" - lewy, oraz "left" - czas przeszły od leave - opuścić.

Jak więc widać z powyższych przykładów, prawdziwy homonim w ligwistyce jest zarówno  homogramem (wspomniany wcześniej - czyli ta sama pisownia, niezależnie od wymowy) oraz homofonem (ta sama wymowa, niezależnie od pisowni). W rzeczywistości jednak, by uznać słowo za homonim często wystarcza by spełniało tylko jeden z tych warunków *czyli albo było homogramem albo homofonem). Brzmi to trochę skomplikowanie, ale tak na prawdę jest banalne.

Zobaczcie poniżej przykłady homonimów i homogramów: