Kolokacje z czasownikiem KEEP

Kolokacje z czasownikiem keep

keep a diary - prowadzić pamiętnik
keep a promise - dotrzymać obietnicę
keep a secret - dochować tajemnicę
keep an appointment - przyjść na spotkanie
keep calm - zachować spokój
keep control - zachować kontrolę
keep in touch - kontaktować się
keep quiet - milczeć
keep someone’s place - zachować czyjeś miejsce
keep the change - zatrzymać resztę (pieniędzy)