Popularne kolokacje angielskie

Jedną z trudności jakie napotykają osoby uczące się języka angielskiego jest poprawne wykorzystywanie kolokacji, czyli połączenie dwóch lub więcej słów w logicznie brzmiącą całość. Przykładem kolokacji w języku polskim jest np: "obrać jabłko". Dla Polaków jest to oczywiste, niemniej osoba ucząca się polskiego może się zastanawiać czy jabłko obieramy, strugamy cz zdejmujemy z niego skórkę.

Identyczna sytuacja występuje w języku angielskim. Pewne kombinacje słów brzmią naturalnie dla native speakerów, niemniej uczniowie angielskiego muszą się ich nauczyć, ponieważ są one często trudne do odgadnięcia. Niektóre kombinacje brzmią "źle" dla native speakerów języka angielskiego, mimo że nam wydają sie całkiem logiczne.

Nauka kolokacji to ważny element nauki słownictwa. Niektóre kolokacje są stałe lub bardzo silne, np take a photo - zrobić zdjęcie, gdzie aby przetłumaczyć "zrobić" musimy użyć czasownika "take". Jeśli użyjemy innego słowa - wyrażenie straci sens bądź znaczenie. Niektóre kolokacje są bardziej otwarte i istnieje możliwość użycia kilku podobnych czasowników, np: keep to / stick to the rules

Kilka przykładowych kolokacji:

You must make an effort and study for your exams (NOT do an effort)

Did you watch TV last night? (NOT look at TV)

This car has a very powerful engine . It can do 200 km an hour. (NOT strong engine)

There are some ancient monuments nearby. (NOT antique monuments)

Jedną ze skuteczniejszych metod nauki angielskiego jest nauka fraz i wyrażeń. Idealne właśnie są kolokacje. Jeśli uczymy się słówka "mistake" warto od razu wiedzieć, że popełnić błąd to make a mistake a nie np: do a mistake.

 

 

 

Lista popularnych kolokacji z tłumaczeniami: