Kolokacje z czasownikiem PAY

Lista kolokacji z czasownikiem PAY wraz z tłumaczeniem oraz przykładowymi zdaniami

pay a fine - zapłacić karę
pay attention - zwracać uwagę
pay by credit card - zapłacić kartą kredytową
pay cash - płacić gotówką
pay interest - zapłacić odsetki
pay someone a compliment - prawić komuś komplement
pay someone a visit - złożyć komuś wizytę
pay the bill - zapłacić rachunek
pay the price - zapłacić cenę
pay your respects - oddać cześć
pay a compliment - prawić komplement
pay tribute - składać hołd

 

Przykładowe zdania z kolokacjami z PAY

You must pay attention to the teacher.
Musisz zwrócić uwagę na nauczyciela.

I was trying to pay her a compliment but she misunderstood.
Próbowałem powiedzieć jej komplement, ale ona źle to zrozumiała.

At a funeral people pay their last respects to the person who has died.
Na pogrzebie ludzie okazują ostatni szacunek osobie, która zmarła.

When Jack retired, his boss made a speech paying tribute to all he had done for the company.
Kiedy Jack przeszedł na emeryturę, jego szef wygłosił przemówienie, składając hołd wszystkiemu, co zrobił dla firmy.