Hand vocabulary

Hand vocabulary:

 

Palce u ręki po angielsku to kolejno:

 • thumb - kciuk
 • index/forefinger finger, - palec wskazujący
 • middle finger - środkowy palec
 • ring finger - palec serdeczny
 • little finger /pinky - mały palec.

palce po angielsku

 • hand - ręka
 • palm - dłoń
 • wrist - nadgarstek
 • fist - pięść
 • fingertip - czubek palca/ opuszka palca
 • fingerprint - odcisk palca
 • finger-nail - paznokiec u ręki (finger-toe u nogi)
 • nail polish/varnish - lakier do paznokci
 • nail polish/varnish remover - zmywacz do paznokci
 • knuckles - kłykcie
 • cuticles - skórki (wokół paznokci)

 

 

Frazy związane z rękoma:

to have green fingers(BE) / green thumb (AmE) - dobra ręka do roślin

to have butterfingers - łamaga, ktoś komu cały czas coś leci z rąk.

to have sticky fingers - mieć tendencję do kradzierzy

to get sb's fingers burnt -spalić się (na czymś)

to have a finger in every pie - mieszać się we wszystko

to keep one's fingers crossed for sb - trzymać za kogoś kciuki

to work fingers to bone - ciężko pracować

to put a finger on sth- dowiedzieć się czegoś

bare-knuckle (adj)- walczyć bez rękawic

to rap somebody on/over the knuckles = rap somebody's knuckles - skrytykować kogoś

to snap one's fingers - pstrykać palcami

thumbs up/down (noun)- aprobować / dezaprobować coś

under sb's thumb - być pod czyimś pantoflem

to not lift/raise a finger/hand (to do something) - nie podnieść ręki by coś zrobić.

on the nail - bez opóźnienia

to fight tooth and nail - walczyć o coś bardzo mocno

hard/tough as nails (adj)- nie okazując współczcia, sympatii czy strachu.

white-knuckle (adj) - mrożący krew w żyłach

to knuckle under to sb-zrobić coś co zostało rozkazane,

to knuckle down (to sth) - zacząć pracować nad czymś, szczególnie jeśli powinno to być zrobione wcześniej

to nail down sth (inf) - zdecydować o czymś lub zakończyć coś ostatecznie

to nail a lie/rumour - (BE, inf) pokazać, że coś jest nieprawdą.

A nail in the coffin - gwóźdź do trumny

to have one's finger on the pulse - trzymać rękę na pulsie,

to give sb the finger - pokazanie środkowego palca (obraźliwe)

to clench fist - zaciskać pięści

to shake fist (at sb) - grozić komuś pięścią

to shake finger (at sb) - grozić komuś palcem / pouczać kogoś