Angielski dla wojskowych cz. IX

 • icebreaker - lodołamacz
 • ID identity card - przepustka,  karta identyfikacyjna, dowód osobisty
 • identify   to identify - poznawać, zidentyfikować
 • ignore - ignorować
 • IFF radar (identification friend-or-foe) - urządzenia identyfikacji swój-obcy
 • ill   to ill-treat - źle traktować, znęcać się
 • impassable - nie do przejścia
 • improve - ulepszać, robić postępy
 • industrial area - rejon uprzemysłowiony
 • in a row - pod rząd
 • infantry (inf) - piechota
 • infantry division Inf Div - dywizja piechoty
 • infantry anti-aircraft weapon - przeciwlotnicza broń piechoty
 • infantryman - żołnierz piechoty
 • inflict   to inflict a strike against the enemy - wykonać uderzenie na wojska nieprzyjaciela
 • information post   (info) - punkt informacyjny
 • injury - rana, skaleczenie
 • inspect  to inspekt - sprawdzić, skontrolować
 • inspection - kontrola, inspekcja przegląd
 • instruction - wykład, poinstruowanie
 • instruction - wykładowca, instruktor
 • intelligence   military intelligence - wywiad wojskowy
 • Intelligence Corps  INT CORPS - wywiad wojskowy (w szerokim zakresie)
 • in the field -w polu, na ćwiczeniach
 • it snowed - padał śnieg
 • issue (stores etc.) - wydać (np. zapasy, materiały)