Angielski dla wojskowych cz. IX

 • h  hor - godzina "G"
 • halt - zatrzymać
 • hand grenade - granat ręczny
 • harbour - port
 • hardstanding - miejsce postoju (samolotów)
 • hasty defence - obrona doraźnie zorganizowana
 • hatch - właz
 • he  high explosive  - materiał wybuchowy
 • he has worked on the language - pracował nad językiem ...
 • headquarters  QH - dowództwo, sztab
 • heavy sea - morze bardzo wzburzone
 • hedge (row) - żywopłot
 • helicopter (hel) - śmigłowiec
 • helicopter carrier - lotniskowiec śmigłowcowy
 • helmet - hełm
 • hide   a hide for tanks - okop dla czołgu
 • hill - wzgórze
 • HDO head of department - dyrektor departamentu
 • hold - trzymać się, powstrzymywać 
 • hostie - wrogi
 • hostilities - wrogie działania
 • house clearance - oczyszczanie terenu (z wojsk nieprzyjaciela)
 • hover  to hover - zawisł w powietrzu (śmigłowca)
 • hovercraft - poduszkowiec
 • however - jednak, niemniej, jakkolwiek
 • howitzer - haubica
 • hull - korpus, kadłub
 • humanitarian aid - pomoc humanitarna
 • hydrofil - wodolot