Czas w języku angielskim

System 12-godzinny w języku angielskim

W języku angielskim system 24-godzinny nie jest tak popularny jak u nas. Czasami jest on używany w telewizji i w rozkładach jazdy, jednak generalnie uznaje się, że w angielskim używamy systemu 12-godzinnego. Oznacza to po prostu, że nie ma godzin 13.00, 14.00, itd a używa się 1.00, 2.00 z dodanym skrótem p.m.

 

Kiedy a.m, a kiedy p.m

A.m. oraz p.m. są skrótami, dzięki którym możemy określić godzinę po angielsku i wskazać czy chodzi nam o rano, czy popołudnie.

Skróty wywodzą się z łaciny i oznaczają:

  • A.m. 'ante meridiem', czyli przed południem. Dodaje się ten zapis do każdej godziny między 00:00 a 11:59.
  • P.m. 'post meridiem', czy po południu. Dodaje się ten zapis do każdej godziny między 12:00 a 23:59.

Przykładowo, 15:00 to godzina trzecia po południu (p.m.) (w telewizji: fifteenhundred).

W niektórych sytuacjach, kiedy jest oczywiste czy mówimy o poranku czy popołudniu, opuszczamy ten czasownik. Jeśli chcemy powiedzieć, że idziemy na ósmą do szkoły, to oczywiste jest, że będzie to a.m, jako że raczej nikt nie chodzi na 20.00, więc moglibyśmy ominąć ten skrót w ogóle.

Skróty piszemy z małej litery, z kropkami a.m., p.m., niemniej czasami możemy się spotkać z pisownią z wielkiej litery bądź bez kropek, co nie jest uznawane za błąd.

 

Podział doby na pory dnia po angielsku

Podczas gdy liczby podadzą nam dokładny czas, powszechne jest również mówienie o ogólnej porze dnia zamiast o konkretnej. Oto kilka popularnych słów i zwrotów, które są używane w odniesieniu do czasu.

Day - dzień
Dawn - świt
Morning - odnosi się do czasu, kiedy zaczyna się dzień, czyli dowolnego czasu pomiędzy 12a.m. a 12p.m.
Noon - odnosi się to do godziny 12.00p.m. i jest to początek popołudnia.
Afternoon - Termin "afternoon" odnosi się do dowolnego czasu pomiędzy 12p.m. a 6p.m., czyli dosłownie po południu.
Dusk - zmierzch, zmrok
Midnight - Jak sama nazwa wskazuje, "midnight" odnosi się do środka nocy, czyli dowolnego czasu pomiędzy 12a.m. a 3a.m.
Night - noc

 

Przykładowy dialog dotyczący pytania o czas

A: What time is it now?
B: It’s almost midnight.
A: Really? Can you please wake me up at about 7 o’clock?
B: Sure, no problem. I always wake up at 6.

 

Rodzaje zegarów po angielsku

Skoro jesteśmy w temacie czasu, to może w ramach ciekawostek - rodzaje zegarków po angielsku:
rodzaje zegarków angielski

  • alarm clock - budzik
  • stopwatch - stoper
  • hourglass / sandglass - klepsydra
  • hand watch / watch / wristwatch - zegarek na rękę
  • digital clock - zegar cyfrowy
  • wall clock - zegar ścienny

 

Godziny po angielsku

Najczęściej pytamy o godzinę po angielsku w taki sposób:

What time is it? Która jest godzina?

Excuse me, what time it is? Przepraszam, która jest godzina?

What's the time? Która jest godzina?

Can you please tell me what time it is now? Czy może mi pan powiedzieć, która jest teraz godzina?

What time is it right now? Która jest teraz godzina?

Could you please let me know what time it is? Czy może mi pan powiedzieć, która jest godzina?

Jak widzicie z przykładów - tłumaczy się je bardzo podobnie "która jest godzina"

 

 

Więcej informacji na temat czasu, podawania godzin po angielsku, itd, wraz z przykładami i wymową.

Artykuł zawierający kilka przykładowych dialogów po angielsku dotyczących czasu, a więc pytanie o godzinę, wskazywanie pory dnia, itd.
Znajomość dni tygodnia po angielsku przydaje się wielu sytuacjach. Dlatego warto się ich nauczyć i zapamiętać kilka reguł.
Zasady dotyczące nazw miesięcy w języku angielskim: Nazwy miesięcy po angielsku z wymową
Która godzina? Jak mówić o czasie w języku angielskim?