Quiz - synonimy do przymiotników z VERY

 

Liczba pytań: 8
Zaliczenie: 75%

Quiz sprawdzający znajomość synonimów z artykułu synonimy do przymiotników z very

 

Angielski w Pytaniach
phrasal verbs - angielski w pytaniach
nauka angielskiego
angielski w pytaniach quiz
nauka angielskiego
nauka angielskiego
phrasal verbs ćwiczenia i testy