Quiz - synonimy do przymiotników z VERY

 

Liczba pytań: 8
Zaliczenie: 75%

Quiz sprawdzający znajomość synonimów z artykułu synonimy do przymiotników z very