Quiz - synonimy do przymiotników z VERY

Question 1 of 8

Zmień podkreśloną część zdania:

I'm very worried about my sister.

distressed

eager

cruel

lethargic