Popularne słowa na literę V

Kilkanaście słów angielskich na literę v, które warto znać. Po kliknięciu w przycisk wymowa można odsłuchać jak poprawnie wymówić dane słowo. Fiszki - dla ułatwienia nauki i zapamiętywania nowo poznanych słów.

Popularne słowa - litera V - w wymową

Wczytuję
listę słówek

 
 
1/44

English Polish
vain [veɪn] próżny, zadufany w sobie
variable [ˈvɛːrɪəb(ə)l] zmienny, zmieniający się, zmienna
variation [vɛːrɪˈeɪʃ(ə)n] odmiana, wariacja
vast [vɑːst] obszerny, ogromny
vehicle [ˈviːɪk(ə)l] pojazd
verb [vəːb] czasownik
verse [vəːs] zwrotka, strofa, wiersz
version [ˈvəːʃ(ə)n] wersja
vessel [ˈvɛs(ə)l] naczynie, pojemnik, okręt
victim [ˈvɪktɪm] ofiara
violent [ˈvʌɪəl(ə)nt] agresywny, brutalny; gwałtowny
virtue [ˈvəːtjuː] cnota
vision [ˈvɪʒ(ə)n] wzrok, zdolność widzenia, widzenie
vital [ˈvʌɪt(ə)l] niezbędny, decydujący, istotny, żywotny
voter [ˈvəʊtə] elektor, wyborca
vowel [ˈvaʊəl] samogłoska
voyage [ˈvɔɪɪdʒ] podróż, wojaż