Popularne słowa na literę W

Artykuł cyklu 2000 najpopularniejszych słów w języku angielskim. Zestaw najpopularniejszych słów angielskich zaczynających się na literę W

Fiszki: Popularne słowa - litera W

Wczytuję
listę słówek

 
 
1/44

English Polish
wages zarobki, wypłata
wait czekać
waiter kelner
wake budzić (się)
walk spacer; chód; spacerować; chodzić
wall ściana, mur
want chcieć
war wojna
wardrobe szafa
warm ciepły
warn ostrzegać
warning ostrzeżenie
wash mycie; myć
waste marnotrawstwo; odpady; marnować
watch zegarek; oglądać
water woda; podlewać
wave fala; falować; machać
way droga; sposób
we my
weak słaby
weapon broń
wear nosić (ubranie), ubrać się; zdzierać, wycierać (ubranie)
weather pogoda
wedding ślub
Wednesday środa
week tydzień
weekend weekend
weigh ważyć
weight waga
welcome powitanie; witać, witamy!
well dobrze; zdrowy
west zachód (strona świata)
western zachodni
wet mokry
what co
whatever cokolwiek
wheel koło, kierownica
when kiedy
whenever kiedykolwiek
where gdzie
wherever gdziekolwiek
whether czy
which który
while chwila; podczas gdy
whisper szept; szeptać
white biały
who kto
whole całość; cały
whom kogo; komu, kim
whose czyj
why dlaczego
wide szeroki, szeroko
width szerokość
wife żona
wild dziki
will wola; operator służący do tworzenia czasu przyszłego
willing chętny
win wygrywać
wind wiatr
window okno
wine wino
winter zima
wise mądry
wish życzenie; życzyć
with z, ze
within w zasięgu; w ciągu, wewnątrz
without bez
witness świadek
woman kobieta
wonder zdumienie; zastanawiać się
wonderful cudowny
word słowo
work praca; dzieło; pracować
worker pracownik
world świat
worried zaniepokojony, zmartwiony
worry martwić (się)
worse gorszy, gorzej
worst najgorszy
worth wartość; warty
would operator służący do wyrażania trybu przypuszczającego
wound rana; ranić
wrap zawijać, owijać
write pisać
writer pisarz
wrong błędny, zły