Popularne słowa na literę H

Słownictwo na literę H - zestaw popularnych słów, które powinniśmy znać. Przydatne nie tylko do matury czy FCE, ale również do codziennej konwersacji.

Fiszki - Nauka słówek na literę H

Jak się uczyć z fiszek?

Kliknij w niebieskie pole by ukazało się tłumaczenie słówka

Jeśli znasz to słowo, kliknij ✔, jeśli nie, to X. Słówka, których nie znasz będą częściej losowane z bazy.

 • hair [hɛː]
  włosy
 • half [hɑːf]
  połowa, połówka, pół
 • hall [hɔːl]
  hala, sala
 • hand [hand]
  dłoń, ręka (do nadgarstka)
 • hang [haŋ]
  wieszać
 • happen [ˈhap(ə)n]
  wydarzyć się, zdarzyć się
 • happy [ˈhapi]
  szczęśliwy
 • hard [hɑːd]
  trudny, ciężki; twardy
 • hat [hat]
  kapelusz
 • have [hav]
  mieć, posiadać
 • he [hiː]
  on
 • head [hɛd]
  głowa
 • health [hɛlθ]
  zdrowie
 • hear [hɪə]
  słyszeć, usłyszeć
 • heart [hɑːt]
  serce
 • heat [hiːt]
  ciepło
 • heavy [ˈhɛvi]
  ciężki
 • hello/hi [həˈləʊ]
  Cześć
 • help [hɛlp]
  pomoc, pomagać
 • her [həː]
  ją, jej
 • here [hɪə]
  tutaj, teraz
 • high [hʌɪ]
  wysoki
 • him [hɪm]
  jego, jemu
 • his [hɪz]
  jego
 • history [ˈhɪst(ə)ri]
  historia
 • hit [hɪt]
  uderzać, bić, uderzenie, cios; sukces, hit
 • hold [həʊld]
  trzymać
 • hole [həʊl]
  dziura, szpara
 • holiday [ˈhɒlɪdeɪ]
  wakacje
 • home [həʊm]
  dom
 • hope [həʊp]
  nadzieja, mieć nadzieję
 • horse [hɔːs]
  koń
 • hospital [ˈhɒspɪt(ə)l]
  szpital
 • hot [hɒt]
  gorący
 • hotel [həʊˈtɛl]
  hotel
 • hour [ˈaʊə]
  godzina
 • house [haʊs]
  dom
 • how [haʊ]
  jak
 • however [haʊˈɛvə]
  jednak, jakkolwiek
 • human [ˈhjuːmən]
  człowiek, ludzki
 • hundred [ˈhʌndrəd]
  sto
 • hurry [ˈhʌri]
  spieszyć się, pospieszać (kogoś)
 • husband [ˈhʌzbənd]
  mąż

English Polish
hair [hɛː] włosy
half [hɑːf] połowa, połówka, pół
hall [hɔːl] hala, sala
hand [hand] dłoń, ręka (do nadgarstka)
hang [haŋ] wieszać
happen [ˈhap(ə)n] wydarzyć się, zdarzyć się
happy [ˈhapi] szczęśliwy
hard [hɑːd] trudny, ciężki; twardy
hat [hat] kapelusz
have [hav] mieć, posiadać
he [hiː] on
head [hɛd] głowa
health [hɛlθ] zdrowie
hear [hɪə] słyszeć, usłyszeć
heart [hɑːt] serce
heat [hiːt] ciepło
heavy [ˈhɛvi] ciężki
hello/hi [həˈləʊ] Cześć
help [hɛlp] pomoc, pomagać
her [həː] ją, jej
here [hɪə] tutaj, teraz
high [hʌɪ] wysoki
him [hɪm] jego, jemu
his [hɪz] jego
history [ˈhɪst(ə)ri] historia
hit [hɪt] uderzać, bić, uderzenie, cios; sukces, hit
hold [həʊld] trzymać
hole [həʊl] dziura, szpara
holiday [ˈhɒlɪdeɪ] wakacje
home [həʊm] dom
hope [həʊp] nadzieja, mieć nadzieję
horse [hɔːs] koń
hospital [ˈhɒspɪt(ə)l] szpital
hot [hɒt] gorący
hotel [həʊˈtɛl] hotel
hour [ˈaʊə] godzina
house [haʊs] dom
how [haʊ] jak
however [haʊˈɛvə] jednak, jakkolwiek
human [ˈhjuːmən] człowiek, ludzki
hundred [ˈhʌndrəd] sto
hurry [ˈhʌri] spieszyć się, pospieszać (kogoś)
husband [ˈhʌzbənd] mąż


Comments

Warto dodać kilka słów na

Warto dodać kilka słów na literę H, np.
Heroin - heroina
Heroine - bohaterka