Popularne słowa na literę I

Lista popularnych słów zaczynających sie na literę i, które warto znać. Dodaliśmy również wymowę wszystkich słów oraz przykładowe zdania z wykorzystaniem tychże słówek.

Fiszki: Popularne słowa - litera I

Fiszki - Nauka słówek na literę I

Jak się uczyć z fiszek?

Kliknij w niebieskie pole by ukazało się tłumaczenie słówka

Jeśli znasz to słowo, kliknij ✔, jeśli nie, to X. Słówka, których nie znasz będą częściej losowane z bazy.

 • I [ʌɪ]
  ja
 • ice [ʌɪs]
  lód, lody
 • idea [ʌɪˈdɪə]
  pomysł, myśl
 • if [ɪf]
  jeśli, jeżeli
 • ill [ɪl]
  zło, szkoda; dolegliwość
 • important [ɪmˈpɔːt(ə)nt]
  ważny
 • impossible [ɪmˈpɒsɪb(ə)l]
  niemożliwy, coś niemożliwego do spełnienia
 • in [ɪn]
  w (we wnętrzu czegoś)
 • include [ɪnˈkluːd]
  włączać, wliczać, zawierać
 • increase [ɪnˈkriːs]
  powiększenie, wzrost, przyrost; zwiększać, wzrastać
 • industry [ˈɪndəstri]
  przemysł
 • information [ɪnfəˈmeɪʃ(ə)n]
  informacja
 • inside [ɪnˈsʌɪd]
  wewnątrz, wewnętrzny
 • instead [ɪnˈstɛd]
  zamiast, natomiast
 • interest [ˈɪnt(ə)rɪst]
  interes, interesować
 • interesting [ˈɪnt(ə)rɪstɪŋ]
  interesujący, ciekawy
 • into [ˈɪntʊ]
  do (np. wrzucić coś do czegoś), w
 • iron [ˈʌɪən]
  żelazko, żelazo
 • island [ˈiːsland]
  wyspa
 • issue [ˈɪʃuː]
  kwestia, sprawa (np. będąca przedmiotem dyskusji); wydawać
 • it [ɪt]
  ono, to
 • its [ɪts]
  jego

English Polish
I [ʌɪ] ja
ice [ʌɪs] lód, lody
idea [ʌɪˈdɪə] pomysł, myśl
if [ɪf] jeśli, jeżeli
ill [ɪl] zło, szkoda; dolegliwość
important [ɪmˈpɔːt(ə)nt] ważny
impossible [ɪmˈpɒsɪb(ə)l] niemożliwy, coś niemożliwego do spełnienia
in [ɪn] w (we wnętrzu czegoś)
include [ɪnˈkluːd] włączać, wliczać, zawierać
increase [ɪnˈkriːs] powiększenie, wzrost, przyrost; zwiększać, wzrastać
industry [ˈɪndəstri] przemysł
information [ɪnfəˈmeɪʃ(ə)n] informacja
inside [ɪnˈsʌɪd] wewnątrz, wewnętrzny
instead [ɪnˈstɛd] zamiast, natomiast
interest [ˈɪnt(ə)rɪst] interes, interesować
interesting [ˈɪnt(ə)rɪstɪŋ] interesujący, ciekawy
into [ˈɪntʊ] do (np. wrzucić coś do czegoś), w
iron [ˈʌɪən] żelazko, żelazo
island [ˈiːsland] wyspa
issue [ˈɪʃuː] kwestia, sprawa (np. będąca przedmiotem dyskusji); wydawać
it [ɪt] ono, to
its [ɪts] jego


Comments

Słowo 'ice' w alfabecie IPA

Słowo 'ice' w alfabecie IPA jest błędne. Zamiast krótkiego A na poczatku/ʌɪs/ powinien być dyftong a poprawna wersja to taka: /aɪs/. Tak samo z wieloma innymi slowkami

Warto pamiętać, że "its" to

Warto pamiętać, że "its" to nie jest to samo co "it's". Mimo, iż na pierwszy rzut oka wygląda podobnie, to jednak apostrof robi różnicę.

Its to jego, np its tail - jego ogon (3 osoba)
It's to skrót od "It is", np. it's a cat - it is a cat.