My sister

Krótka historia o niechlujnej siostrze. Tekst napisany w dwóch czasach, składający się z prostych zdań i słownictwa przeznaczonego dla osób, które dopiero zaczynają się uczyć języka angielskiego.

Let me introduce my sister. Her name is Tina and she is 28 years old. She lives in Poznań where she has a tiny flat not far from the city center.

She is a teacher and usually works from 8 a.m. till 3 p.m. during weekdays. At weekends, she often spends time with her friends. They usually go out to a pub or a music concert.

However, at the moment she isn't working. She is enjoying a few days off work with her new boyfriend Lukas. They are visiting our cousin Tim in Bydgoszcz.

My sister is so disorganized. She is always leaving clothes on the floor in her bedroom and is often late. It is so irritating. I really don't like when she visits us as she is always leaving such a mess. I think she must change. I am going to meet her for a coffee when she is back from Bydgoszcz and speak to her. She must understand that she cannot continue to be so messy and irresponsible.

Do you think I should talk to her or is it her own business, and I should not get involved?

 

Tłumaczenie na polski:

Pozwól, że przedstawię ci moją siostrę. Ma na imię Tina i ma 28 lat. Mieszka w Poznaniu, gdzie ma malutkie mieszkanie niedaleko centrum miasta.

Jest nauczycielką i zazwyczaj pracuje od 8:00 do 15:00 w dni powszednie. W weekendy często spędza czas z przyjaciółmi. Zazwyczaj wychodzą do pubu lub na koncert muzyczny.

Jednak w tej chwili nie pracuje. Rozkoszuje się kilkoma wolnymi dniami od pracy z nowym chłopakiem Lukasem. Odwiedzają naszego kuzyna Tima w Bydgoszczy.

Moja siostra jest taka zdezorganizowana. Zawsze zostawia ubrania na podłodze w sypialni i często się spóźnia. To takie irytujące. Naprawdę nie lubię, kiedy nas odwiedza, bo zawsze zostawia taki bałagan. Myślę, że musi się zmienić. Spotkam się z nią na kawę, kiedy wróci z Bydgoszczy i porozmawiam z nią. Musi zrozumieć, że nie może nadal być taka niechlujna i nieodpowiedzialna.

Myślisz, że powinienem z nią porozmawiać, czy to jej sprawa, i nie powinienem się angażować?

 

Zapamiętaj nowe angielskie słówka

Lista najtrudniejszych słówek wraz z tłumaczeniem i wymową:

Let me - pozwól mi
introduce - przedstawić
she is 28 years old - ma 28 lat (mówiąc o wieku używamy odmienionego to be - I am 10 years old - mam 10 lat)
tiny flat - malutkie mieszkanie (tiny - malutki, flat - mieszkanie)
far - daleko
weekdays - dni robocze
spend time - spędzać czas
cousin - kuzyn
disorganized - niezorganizowana
clothes - odzież
irritating - irytujący
mess - bałagan
I am going to - zamierzam (wyrażenie be going to)
understand - zrozumieć
messy - zabałaganiony
irresponsible - nieodpowiedzialny
involved - zaangażowany w coś
get involved - zaangażować się

 

Opowiadanie po angielsku - moja siostra