Psychotherapist And His Patient

Opowiadanie Adama Wójcickiego w ośmiu odcinkach. Wszystkie lekcje zawierają wytłumaczone trudniejsze słówka.

 

Część pierwsza

Dr Philip Keaton, 55, is a psychotherapist. He has his practice in central London. Dr Keaton is tall, dark and very attractive. He is a good skier and an excellent tennis player. Dr Keaton is single and lives alone in a luxury flat in Chelsea. Dr Keaton is known among his colleagues as the author of rather controversial psychological theories.

Zapamiętaj nowe angielskie słówka

Lista najtrudniejszych słówek wraz z tłumaczeniem i wymową:

practice - praktyka, gabinet
tall, dark and attractive - wysoki, ciemny i atrakcyjny
a good skier and an excellent tennis player - dobry narciarz i wyśmienity tenisista
single - kawaler, nieżonaty
lives alone in a luxury flat - mieszka sam w luksusowym mieszkaniu
Chelsea - bogata dzielnica Londynu
known among his colleagues as - znany wśród swoich kolegów jako
rather controversial theories - raczej kontrowersyjne teorii

Sprawdź znajomość słówek - ćwiczenie 1

 

Część druga

Ms Linda Brando, 29, is an intellectual with a good figure and big blue eyes. At present, she is a blonde. She has been a blonde since Christmas. Ms Brando is a successful novelist and a radical feminist. She and Dr Keaton, the psychotherapist, are very good friends. They have been friends for years. Dr Keaton is in love with Ms Brando. Is she in love with him? No one knows. Ms Linda Brando refuses to marry Dr Keaton for two reasons:

- She has no time for family life.

- She is used to her present way of life.

This does not affect their friendship in any way. On the contrary, it adds a romantic touch to their relationship.

Zapamiętaj nowe angielskie słówka

Lista najtrudniejszych słówek wraz z tłumaczeniem i wymową:

an intellectual with a good figure - intelektualistka o dobrej figurze
at present - obecnie
she has been a blonde since Christmas - jest blodynką od Świąt Bożego Narodzenia
successful novelist - powieściopisarka, która odniosła sukces
radical feminist - radykalna feministka
they have been friends for years - są przyjaciółmi od lat is in love with - jest zakochany w
refuses to marry him for two reasons - odmawia poślubienia go z dwóch powodów
is used to her present way of life - jest przyzwyczajona do obecnego trybu życia
affect - mieć wpływ na
friendship - przyjaźń
on the contrary - wprost przeciwnie
it adds a romantic touch - to dodaje romantycznego uroku (dotknięcia)
relationship - związek, stosunek wzajemny, relacja

Sprawdź znajomość słówek - ćwiczenie 2

 

Część trzecia

Mr. Henry Worthing, 39, is divorced and lives alone in a small flat in the East End of London. He has practically no friends and often feels depressed. Mr. Worthing is a librarian. He earns a small salary and is very careful with money. Thanks to that he can afford small luxuries of life, such as art books.

Mr. Worthing is a patient of Dr Keaton’s. Dr Keaton is trying to help him overcome his existential sadness.

Zapamiętaj nowe angielskie słówka

Lista najtrudniejszych słówek wraz z tłumaczeniem i wymową:

divorced - rozwiedziony
practically - praktycznie
to feel depressed - czuć się przygnębionym
librarian - bibiotekarz
he earns a small salary - zarabia niewielką pensję
careful with money - ostrożny, jeżeli chodzi o pieniądze
thanks to that - dzięki temu
to afford - pozwolić sobie na
such as art books - takie jak albumy sztuki
a patient of Dr Keaton's - jeden z pacjentów Dra K.
to help him overcome - pomóc mu przewyciężyć
existential sadness - smutek egzystencjalny

Sprawdź znajomość słówek - ćwiczenie 3

 

Część czwarta

Mr. Worthing knows German very well.This is important because Dr Keaton expects him to read German philosophers in the original. The purpose of that is to help Mr. Worthing to see things in their right perspective, to look at his own problems with detachment.

At present Mr. Worthing is reading Being and Time (Sein und Zeit) by Martin Heidegger. He has been reading it for two weeks now. He finds the book interesting, although rather difficult.

Zapamiętaj nowe angielskie słówka

Lista najtrudniejszych słówek wraz z tłumaczeniem i wymową:

knows German - zna (język) niemiecki
important - ważny
because - ponieważ
Dr Keaton expects him to read - Dr Keaton oczekuje, że on będzie czytał
German philosophers - (dzieła) niemieckich filozofów
in the original - w oryginale
purpose - cel
to see things in their right perspective - spojrzeć na sprawy z właściwej perspektywy
detachment - dystans (emocjonalny)
He has been reading it for two weeks now - czyta to już od dwóch tygodni
He finds the book interesting - uważa, że książka jest interesująca
although - chociaż

Sprawdź znajomość słówek - ćwiczenie 4

 

Część piąta

Mr. Worthing graduated from Oxford with a degree in English literature eighteen years ago. In the same year he started working as a librarian in a public library in the East End of London. Two years later he met Susan Butterfly at a party and fell in love with her at first sight. They married two months later. But their happiness did not last long. Susan soon ran away with a Japanese businessman from Tokyo.

Zapamiętaj nowe angielskie słówka

Lista najtrudniejszych słówek wraz z tłumaczeniem i wymową:

to graduate - uzyskać stopień akademicki
degree - stopień (akademicki)
public library - biblioteka publiczna
later - później
to meet, met, met - spotkać, poznać
to fall, fell, fallen in love - zakochać się w
at first sight - od pierszego wejrzenia
their happiness didn't last long - ich szczęście nie rwało długo
soon - wkrótce
to run, ran, run away - uciec

Sprawdź znajomość słówek - ćwiczenie 5

 

Część szósta

Ms Linda Brando met Mr. Henry Worthing at Dr Keaton’s place last Friday. The three of them had tea together in Dr Keaton’s library. They discussed Martin Heidegger’s concept of existence. Mr. Worthing displayed great erudition. Ms Brandon was impressed. It turned out that he was an enthusiastic reader of her books. Dr Keaton sat and listened to their conversation. There was an enigmatic smile on his lips.

Zapamiętaj nowe angielskie słówka

Lista najtrudniejszych słówek wraz z tłumaczeniem i wymową:

place - mieszkanie, dom
to have, had, had tea - jeść podwieczorek, pić herbatę
together - razem
to discuss - dyskutować o
the concept of existence - pojęcie egzystencji
to display - wykazać
erudition - erudycja
impressed - pod wrażeniem
to turn out that - okazać się, że
enthusiastic reader - zapalony czytelnik
to sit, sat, sat - siedzieć
to listen to - słuchać
there was - był
enigmatic smile - zagadkowy uśmiech
lips - wargi

Sprawdź znajomość słówek - ćwiczenie 6

 

Część siódma - Mr. Worthing’s reflections

Why can’t I forget her? Do I still love her? After all these years? No, definitely not. Then what’s wrong with me? Why can’t I enjoy life? But can’t I? I’m no longer sure about that. Last Friday night the moon seemed different – transformed in a way. Was it because of the Heidegger book or…? Or because of Linda Brando’s smile? She seemed to understand me so well. Much, much better that Susan ever under understood me.

Zapamiętaj nowe angielskie słówka

Lista najtrudniejszych słówek wraz z tłumaczeniem i wymową:

reflections - refleksje
still - ciągle (jeszcze)
after all these years - po tych wszystkich latach
wrong - nie w pozrządku, nie tak (jak trzeba)
to enjoy life - cieszyć się życiem
I'm no longer sure - już (dłużej) nie jestem pewien
transformed in a way - przemieniony w jakiś sposób
because of - z powodu
much better - dużo lepiej
she seemed to understand me - wydawała się rozumieć mnie

 

Część ósma

A moment ago, Mr Worthing received a letter from Japan. His ex-wife wrote in it that she was now divorced from her Japanese husband. They had no children. She was a free person. She was coming back to London. Did he want to see her? Mr Worthing put the letter aside, thought for a moment, then took Being and Time from the shelf and started reading.

Zapamiętaj nowe angielskie słówka

Lista najtrudniejszych słówek wraz z tłumaczeniem i wymową:

a moment ago - chwilę temu, przed chwilę
to receive - otrzymać
a letter - list
ex-wife - była żona
to write, wtote, written - (na)pisać
husband - mąż
a free person - wolna osoba
she was coming back to London - (napisała), że wraca do Londynu
Did he want - Czy (on) chciał
to see - widzieć się z
to put, put, put aside - odłożyć (na bok)
to think, thought, thought - (po)myśleć
for a moment - przez chwilę
to take, took, taken - wziąźć, zabrać
from the shelf - z półki

Suggested exercises:

Write your own ending to the story! (Napisz własne zakończenie opowiadania)

 

Opowiadanie po angielsku na poziomie A2 - psychiatra i pacjent