Quiz - Present Simple v Present Continuous

Question 1 of 15

Czy poniższe zdanie jest poprawne? (true - poprawne, false - błędne)

I'm getting letters every day.