Christmas Carols - kolędy po angielsku

Kolędy po angielsku

Kolęda to pieśń, której tekst odnosi się do Bożego Narodzenia bądź też pory zimowej. Tradycyjnie śpiewana w okresie przedświątecznym

Tradycja śpiewania kolęd pochodzi aż z XIII wieku. Początkowo śpiewane były podczas ważnych wydarzeń i uroczystości (jak np. żniwa), a dopiero później weszły na stałe do kościołów i zaczęły być kojarzone tylko ze świętami Bożego Narodzenia.

Poniżej znajduje się opis co to jest kolęda w języku angielskim, a jeszcze niżej wykaz kolęd wraz ze słowami i nagraniem.

English Cristmas Carols - kolędy po angielsku

A Christmas carol (also called a noël)

is a carol (song or hymn) whose lyrics are on the theme of Christmas, or the winter season in general. They are traditionally sung in the period before Christmas.

The tradition of Christmas carols hails back as far as the thirteenth century, although carols were originally communal songs sung during celebrations like harvest tide as well as Christmas. It was only later that carols began to be sung in church, and to be specifically associated with Christmas.