eye

Uwaga! Niektóre słowniki uznają ten idiom za przestarzały.