bottle

Proszę pamiętać że BOTTLE UP znaczy również okrążyć, zablokować