bottle up

bottle up


Wyjaśnienie: 

to keep emotions inside and not express them

Tłumaczenie: 

dusić coś w sobie (np. żal, złość, smutek)

Przykładowe użycie: 

It's not healthy to bottle up your feelings like that.
To nie zdrowo tak dusić w sobie uczucia

Is it bad to bottle up your anger?
czy to źle dusić w sobie złość?

Emotions are often bottled up rather than dealt with, which can lead to stress in later life.

Proszę pamiętać że BOTTLE UP znaczy również okrążyć, zablokować