False Friends - fałszywi przyjaciele

Do częstszych błędów, jakie popełniają obcokrajowcy uczący się języka, jest błędne użycie słów, które choć brzmią podobnie do słów języka ojczystego, mają odmienne znaczenie. Poniżej znajduje się lista tak zwanych false friends, wraz z przykładami oraz ewentualnymi uwagami.

Polskie słowo Znaczenie Podobne angielskie słowo Znaczenie Uwagi
aktualny current actual rzeczywisty
aleja avenue alley zaułek, uliczka
antena aerial antenna czułek
audycja broadcast audition próba, przesłuchanie
audytorium audience, group of listeners auditorium sala wykładowa, miejsce zebrań publicznych
bilion trillion billion miliard W języku angielskim, zwłaszcza w USA, obowiązuje inne nazewnictwo dużych liczb
ewentualnie possibly eventually w końcu
demoralizować deprave demoralise zniechęcać
deska wooden plank desk biurko, pulpit
ewidencja record evidence dowód
fizyk physicist physician lekarz
kit putty kit zestaw
klozet toilet closet szafa ścienna
klej glue clay glina, glinka, fajans
konfekcja clothing confection wyrób cukierniczy
konkurencja rivalry, competition concurrence współpraca, zgodność
konsekwentny consistent consequent wynikający
konwenans custom convenience wygoda
kreatura scoundrel, contemptible person creature stworzenie, istota żywa
kwota amount quota limit, udział Ostatnio media tłumaczą terminy prawa europejskiego typu milk quota na kwota mleczna itp.
lektura reading matter lecture wykład
lunatyk sleepwalker lunatic szaleniec
mizeria cucumber salad misery nieszczęście
mól (owad) moth mole kret W chemicznym znaczeniu mole to mol
ordynarny vulgar, obscene, raunchy ordinary zwyczajny
pasta paste pasta makaron Angielski odpowiednik to również macaroni
patetyczny pompous pathetic żałosny
paragon receipt paragon ideał, archetyp
pensja salary, wages pension emerytura
polityka politics policy plan działania, zasady
post fasting post poczta, posterunek
prezerwatywa condom preservative środek konserwujący
rejs cruise, voyage race rasa; wyścig; bieg
renta pension rent wynajem
sukcesywny gradual successful zakończony powodzeniem Istnieje też słowo successive oznaczające kolejny, następujący
sympatia liking sympathy współczucie, zrozumienie Przykład: You have my sympathy oznacza Składam Ci kondolencje
szkoła publiczna tuition-free school public school (brytyjskie) szkoła prywatna Amerykańskie public school i private school znaczą odpowiednio: szkoła publiczna i szkoła prywatna

Artykuł udostępniony na licencji GNU Free Documentation License


Comments

Tak! To o te słowa mi

Tak! To o te słowa mi chodziło wcześniej. ;dd
Ciężko zapamiętać wszystkie ^^

świetna tabela ilustrująca

świetna tabela ilustrująca przykłady false friends. Właśnie tego szukałem. Przydałaby się jeszcze jakaś inforgrafika false friends przykłady. No ale nie można mieć wszystkiego ;)