False Friends - częściowo pokrywające się znaczenie

Terminy o częściowo pokrywającym się znaczeniu:

Polskie słowo Angielskie słowo Wspólne znaczenie Tylko polskie
adapter adapter urządzenie przenoszące sygnał między dwoma rodzajami przewodów (lub
ogólnie jakieś urządzenie umożliwiające połączenie dwóch różnych
standardów)
gramofon (tylko elektryczny)
but boot kozak dowolne obuwie
mandat mandate Upoważnienie Kara pieniężna
narkotyk narcotic Środek znieczulający (np. morfina) Dowolny środek psychotropowy lub uzależniający
torpedować to torpedo Atakować za pomocą torped przeciwdziałać udanemu zakończeniu czegoś

 

Polskie słowo Angielskie słowo Wspólne znaczenie Tylko angielskie
adresować to address kierować do kogoś, umieszczać adres zająć się jakąś kwestią
afera affair skandal sprawa, wydarzenie, romans
areszt arrest zatrzymanie przez policję dowolne zatrzymanie, np. cardiac arrest to ustanie akcji serca
audiencja audience posłuchanie udzielone przez oficjalną osobistość grupa słuchaczy wykładu lub przemówienia
garaż garage pomieszczenie lub budynek na samochody warsztat samochodowy
impresja impression wrażenie odcisk; odbitka
kamera camera urządzenie do nagrywania filmów (video camera, motion picture camera) aparat fotograficzny (still camera)
minister minister wysoki urzędnik państwowy ksiądz/pastor
order order wysokie odznaczenie, medal porządek, zamówienie, zakon
papier paper materiał uzyskiwany z drewna praca naukowa, gazeta
projekt project plan, zamiar przedsięwzięcie, budynki dla ubogich (USA)
student student uczeń szkoły wyższej uczeń dowolnej szkoły
tabela table informacja ustawiona w kolumnach i rzędach stół
Artykuł udostępniony na licencji GNU Free Documentation License

Comments

Wiele słów w angielskim i

Wiele słów w angielskim i polskim ma podobną pisownie i znaczy mniej więcej to samo. Są słowa co się podobnie pisze a mają inne znaczenie. ;)