Szkolnictwo po angielsku

Fiszki: Szkolnictwo


alto
tall
1/44
English Polski
szkola podstawowaprimary school
szkola sportowasports school
szkola mistrzostwa sportowegoathletic school
szkola filialnabranch school
szkola artystycznaart school
gimnazjumlower secondary school
szkola przysposabiajaca do pracy na podbudowie programowej VI klasy szkoly podstawowejjob training on the basis of 6th class of primary school
zasadnicza szkola zawodowabasic vocational school
szkola srednia, liceumsecondary school
liceum ogólnoksztalcacegeneral secondary school
profil humanistycznyhumanities
profil matematycznymathematics
profil przyrodniczynatural science
profil ogólnygeneral
srednia szkola zawodowa, liceum zawodowevocational secondary school
technikumtechnical secondary school
szkola policealnapost-secondary school
studium nauczycielskie/pedagogiczneteacher training college
nauczycielskie kolegium jezyków obcychforeign language teacher training college
studium zawodowevocational extramural studies
szkola wyzszatertiary school
uniwersytetuniversity
wyzsza szkola techniczna, politechnikatechnical university
wyzsza szkola rolniczaagricultural academy
wyzsza szkola ekonomicznaacademy of economics
wyzsza szkola pedagogicznateacher education school
wyzsza szkola artystycznafine arts academy
wyzsza szkola morskamerchant marine academy
wyzsza szkola teologicznatheological academy
wyzsza szkola zawodowahigher vocational school
akademia medycznamedical academy
akademia wychowania fizycznegoacademy of physical education
studia dzienneday studies
studia wieczoroweevening studies
studia zaoczneweekend studies
studia eksternistyczneextramural studies
studia magisterskieMaster's studies
studia uzupelniajacesupplementary studies
studia podyplomowepost-graduate studies
studia doktoranckiedoctorate studies
szkola panstwowastate school
szkola spolecznanon-public school
organ prowadzacygoverning authority
organ zalozycielskifounding body
wspólczynnik skolaryzacjienrolment rate
[zródlo: "Rocznik statystyczny"]