Przedmoty szkolne po angielsku

Przedmioty szkolne po angielsku z wymową. Przedmioty szkolne tłumaczymy jako school subjects albo po prostu subjects

 • art – plastyka
 • biology – biologia
 • business studies/economics – przedsiębiorczość
 • chemistry – chemia
 • cultural intelligence – wiedza o kulturze
 • geography – geografia
 • history – historia
 • information technology – informatyka
 • languages – języki
 • maths/mathematics – matematyka
 • music – muzyka
 • physical education – wychowanie fizyczne
 • physics – fizyka
 • religious education – religia
 • science – przyroda
 • social studies – wiedza o społeczeństwie

 

Przedmioty szkolne zapisujemy małą literą

Proszę zwrócić uwagę, że nazwy przedmiotów szkolnych po angielsku zapisujemy od małej litery. Nie są to nazwy własne, więc też nie ma potrzeby aby pisać od wielkiej litery. Wyjątkiem są tu nazwy języków obcych, które to zawsze piszemy od wielkiej litery.

 • English – język angielski
 • French – język francuski
 • Russian – język rosyjski
 • Spanish – język hiszpański
 • Polish – język polski
 • German – język niemiecki
 • Latin – łacina
 • Italian – język włoski

Zapisywanie nazw przedmiotów szkolnych w skrócie

Niektóre przedmioty w klasie po angielsku możemy zapisac w skrócie. Z pierwszej listy zapewne zauważyliście, że matematyka jest zapisana jako maths/mathematics. Oba słowa oznaczają ten same przedmiot szkolny i moga być stosowane zamiennie. Pewne przedmioty ds się skrócić jeszcze bardziej:

 • ICT/IT >– informatyka
 • PE – wychowanie fizyczne
 • RE – religia

 

Ćwiczenie - przedmioty szkolne po angielsku

Ćwiczenie online sprawdzające znajomość podstawowych nazw przedmiotów szkolnych w języku angielsku

Sprawdź co zapamiętałeś o przedmiotach szkolnych po angielsku
 

Comments

Ulubiony przedmiot szkolny po angielsku

Warto zapamiętać zdanie:

What's your favourite subject at school?

My favourite school subject is maths/English/PE, itd

Przydaje się na lekcjach języka angielskiego ;)

w języku angielskim religia

w języku angielskim religia to nie jest to samo co w języku polskim. Tam jest wiedza o religii, czyli nauka o religiach świata. Nie ma modlenia się przed lekcją, nie ma indokrynacji. Oczywiście inaczej to wygląda w szkołach katolickich - tam religia jest tak jak u nas, niemniej warto pamiętać, że mimo że przedmiot tłumaczymy jako religia, to powinno to być edukacja religijna albo nauka o religiach.