Zwierzęce idiomy

Polish wordEnglish wordHistory
Zwierzęce idiomyAnimal idioms
Ślepy jak nietoperzAs blind as a bat
Odważny jak lewAs brave as a lion
Łagodny jak baranekAs gentle as a lamb
Dumny jak pawAs proud as a peacock
Cichy jak myszkaAs quiet as a mouse
Mądry jak sowaAs wise as an owl

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki


Comments

to have butterflies in my

to have butterflies in my stomach - mieć motylki w brzuchu
kill two birds with the one stone - (poslki odpowiednik) upiec dwie pieczenie na jednym ogniu
take the bull by the horns - chwycić byka za rogi
crocodile tears - nieszczere, fałszywe łzy
the lion's share - największa część