Society, social problems, politics część 1

Polish wordEnglish wordHistory
rządgovernment
władza wykonawczaexecutive branch
posłowieMembers of Parliament ( MPs)
premierPrime Minister
Sąd NajwyższySupreme Court
hymnanthem
wybierać, wyboryelect, election
większośćmajority
mniejszośćminority
rzecznikspokesperson
pięcioletnia kadencjafive-year term
głosowaćvote
przejmować np. władzętake over
związek zawodowytrade union
radnycouncillor
ambasadaembassy
burmistrzmayor
rada miastatown council
minister w rządziecabinet minister
konstytucjaconstitution
demokracjademocracy
rządzićgovern, rule
głowa państwahead of state
król, królowaking, queen
Ministerstwo Obrony Narodowej Ministry of Defence
Ministerstwo FinansówMinistry of Finance
Ministerstwo Spraw ZagranicznychMinistry of Foreign Affairs
Ministerstwo Spraw WewnętrznychMinistry of Home Affairs
rząd Cabinet
opozycjaopposition

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki


Comments

rzecznik - spokesman

rzecznik - spokesman