Leaving and returning to your house

Polish wordEnglish wordWymowa
być w domybe at home, be in
dojeżdżaćcommute
tęsknić za domemfeel homesick
przyjść do domuget home
iść do domugo home
wyjść z domugo out
kamknąć na kluczlock
przeprowadzać sięmove house
wprowadzić sięmove in
wyprowadzić sięmove out
odprowadzić kogoś do domusee sb home
pozostać w domustay in
pozostać poza domemstay out

Start quiz Polish-English

Start quiz English-Polish

Start fiszki