Quiz - wyrażenia z MIS

 

Liczba pytań: 2
Zaliczenie: 75%

Quiz sprawdzający znajomość słów z przedrostkiem "mis-"

 

Angielski w Pytaniach
phrasal verbs - angielski w pytaniach
phrasal verbs - angielski w pytaniach
nauka angielskiego
angielski pytania
phrasal verbs - angielski w pytaniach
nauka angielskiego