Quiz - wyrażenia z MIS

 

Liczba pytań: 2
Zaliczenie: 75%

Quiz sprawdzający znajomość słów z przedrostkiem "mis-"

 

Angielski w Pytaniach
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego