Quiz - wyrażenia z MIS

Quiz sprawdzający znajomość słów z przedrostkiem "mis-"

Liczba pytań: 2
Zaliczenie: 75%