Quiz - wyrażenia z MIS

Pytania:2
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Quiz sprawdzający znajomość słów z przedrostkiem "mis-"


Angielski w Pytaniach

ucz się angielski w pytaniach
phrasal verbs - angielski w pytaniach
kontrukcja cannot stand doing something
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego