Quiz - Reading skills - test wielokrotnego wyboru - Scotland

 

Poziom: 
B2
Liczba pytań: 1
Zaliczenie: 75%

Tekst z lukami, z których każda reprezentuje słowo lub frazę. Przeczytaj cały tekst, a następnie wybierz jedną z czterech możliwych odpowiedzi. Zanim klikniesz sprawdź, przeczytaj cały tekst z wybranymi przez siebie odpowiedziami.

Ten rodzaj testu, sprawdzającego znajomość słownictwa angielskiego występuje nie tylko na maturze z języka angielskiego, ale również na egzaminach FCE czy CAE.