Quiz - Phrasal Verbs (przyimki)

 

Poziom: 
B1
Liczba pytań: 9
Zaliczenie: 75%

Dodaj przyimek do czasownika, tak by utworzył logicznie brzmiący phrasal verb.

Zobacz naszą listę phrasal verbs: phrasal verbs z wyjaśnieniami i przykładami