Quiz - Phrasal Verbs (przyimki)

 

Poziom: 
B1
Liczba pytań: 9
Zaliczenie: 75%

Dodaj przyimek do czasownika, tak by utworzył logicznie brzmiący phrasal verb.

Zobacz naszą listę phrasal verbs: phrasal verbs z wyjaśnieniami i przykładami

 

Angielski w Pytaniach
nauka angielskiego
phrasal verbs ćwiczenia i testy
kontrukcja cannot stand doing something
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego