take over

take over


Wyjaśnienie: 

to take charge;
to assume control

Tłumaczenie: 

zdobywać, przejmować, zawładnąć

Przykładowe użycie: 

"Can you take over the controls while I go to the toilet? - Możesz przejąć kontrolę podczas gdy ja pójdę do toalety

"When a president dies the vice-president usually takes over as leader of the country." - Kiedy prezydent umiera, wiceprezydent zazwyczaj przejmuję kontrolę nad krajem.

Note: 'Take' jest czasownikiem nieregularnym - take, took, taken - lista czasowników nieregularnych