take

Phrasal verbs with "take" - Czasowniki frazowe - Phrasal Verbs z czasownikiem "take" - wykaz czasowników frazowych wraz z wyjaśnieniem i wieloma przykładami.
Uwaga: take-off - występuje również jako rzeczownik oznaczający start samolotu:
Note: 'Take' jest czasownikiem nieregularnym - take, took, taken - lista czasowników ni