take off

take off


Wyjaśnienie: 

to remove an item of clothing from your (or someone's) body (separable)
when a plane departs or leaves the ground (intransitive)

Tłumaczenie: 

zdjąć coś (np. ubranie)
wystartować (o samolocie)

Przykładowe użycie: 

She took off her coat. - Ona zdjęła swój płaszcz.

When does your plane take off? - O której wylatuje twój samolot?

Uwaga:

take-off - występuje również jako rzeczownik oznaczający start samolotu:

I would like to see an aeroplane take-off. - Chciałbym zobaczyć start samolotu.

My mother gets dizzy during take-off. - Moj matka dostaje zawrotów głowy podczas startu.

Monica's plane is taking off right now. - Samolot Moniki startuje w tym momencie.