Quiz - dzikie zwierzęta

Question 1 of 4

Nosorożec w języku angielskim to:

rhino / rhinoceros - obie nazwy są poprawne

żadne z słów nie jest poprawnie napisane

rhinoceros

rhino