make ends meet

make ends meet


Wyjaśnienie: 

to have enough money to pay for your basic expenses

Tłumaczenie: 

wiązać koniec z końcem, utrzymać się z niewielkich dochodów

Przykładowe użycie: 

Seventy-three million Europeans have to make ends meet on only 55% of the average income of their respective countries.
Siedemdziesiąt trzy miliony Europejczyków musi wiązać koniec z końcem, dysponując jedynie 55% średniego dochodu swojego kraju.

Countries like Poland are struggling to make ends meet.
Kraje takie jak Polska z trudem wiążą koniec z końcem.

Many pensioners have to return to work to make ends meet.
Wielu emerytów musi wrócić do pracy, aby związać koniec z końcem.

I have to work at two jobs to make ends meet.
Muszę pracować na dwóch etatach by związać koniec z końcem.

When we were kids, our parents really had to struggle to make ends meet.
Kiedy byliśmy dziećmi, nasi rodzice naprawdę z wielkim trudem wiązali koniec z końcem.

to struggle to make ends meet - ledwo wiązać koniec z końcem

make ends meet znaczenie słownik