like turkeys voting for (an early) Christmas

like turkeys voting for (an early) Christmas


Wyjaśnienie: 

If people are like turkeys voting for Christmas, they choose to accept a situation which will have very bad results for them

Tłumaczenie: 

akceptowanie sytuacji, która będzie miała bardzo złe skutki

Przykładowe użycie: 

People agreeing to an increase in taxes would be like turkeys voting for an early Christmas.

Teachers agreeing to even larger class sizes would be like turkeys voting for Christmas.

Oil companies asking their customers to use less oil is like turkeys voting for Christmas.

Uwaga!

W krajach anglojęzycznych indyk jest często jedzony w czasie świąt Bożego Narodzenia.

Uwaga
Może, ale nie musi występować z słowem EARLY
like turkeys voting for Christmas
like turkeys voting for an early Christmas

Lekcja mp3
Warto przesłuchać nasz podcast związany z tym idiomem: Turkeys do not vote for Christmas