hit the hay

hit the hay

Wyjaśnienie: 

go to bed

Tłumaczenie: 

iść w kimono, iść spać

Przykładowe użycie: 

I have to go home and hit the hay pretty soon. Muszę wrócić do domu i położyć się spać dość wcześnie.

Let's hit the sack. Chodźmy spać

It was time to hit the sack and drift off to sleep.

Istnieje również wersja hit the sack o tym samym znaczeniu.