Błąd w teście.

W quizie pod tytułem "Najczęstsze błędy w angielskim" jest zdanie kończące się :"the police...coming." Należy wstawić are lub is. Wstawiam oczywiście are i w wynikach pokazuje mi tutaj błąd!