Hair czy hairs?

Na początku nauki, nauczyciele zazwyczaj mówią nam, że rzeczownik hair - jest niepoliczalny i występuje tylko w liczbie pojedynczej.

His hair is long.

His hair are long.

Her hair looks good.

Her hair look good.

Tak więc- jak widać z powyższych przykładów, ze słowem hair używamy is, ale też co ważne, nie dajemy przedimka nieokreślonego a przed rzeczownikiem

Monica has nice hair.

Monica has a nice hair.

Wszystko byłoby proste, gdyby to były jedyne reguły. Niestety, powyższe zasady dotyczą tylko włosów w rozumieniu - naszych włosów na głowie czy ciele. Jeśli jednak chcemy powiedzieć coś o pojedynczym włosku, to traktujemy go jak normalny rzeczownik, np:

Waiter! There is a hair in my soup!

Tak więc, generalnie jeśli mowa o włosach - używamy hair. Jeśli jednak chcemy zaznaczyć, że chodzi o pojedyncze włosy (jak np. te w zupie) to traktujemy hair jak zwykły rzeczownik.

Dodatkowe przykłady użycia hair w zdaniu z wyjaśnieniem:

I like her hair - Podobają mi się jej włosy

[hair - włosy na głowie, niepoliczalne]

Thomas has dark hair, but I found a hair on the sofa and suspect he's getting some gray hairs. Thomas ma ciemne włosy, ale znalazłam włos na kanapie i podejrzewam, że zaczynają mu się pojawiać siwe włosy.

dark hair - ciemne włosy, czyli ogólnie mowa o jego włosach - niepoliczalny
found a hair - znalazłam jeden włos, czyli sytuacja podobna do tej wyżej z włosem w zupie
grey hairs - siwe włosy - nie chodzi o całość jego włosów, ale o to że pojawiają się pojedyncze siwe włosy. Dlatego traktujemy to jako normalnie liczbę mnogą.

 

Ćwiczenie - hair czy hairs?

Ćwiczenie hair / hairs