Kiedy -ed kiedy -ing.

3 posts / 0 new
Last post
Niezarejestrowany
Kiedy -ed kiedy -ing.

W trakcie przeglądania internetu aby się dowiedzieć kiedy w przymiotnikach stosujemy końcówkę -ed a kiedy -ing, niezmiennie widzę taką samą definicję. Końcówkę -ed stosujemy gdy mówimy o uczucia/odczucia, a -ing gdy mówimy o jakiejś cesze kogoś/coś opisującej.
Czy na pewno końcówkę -ed stosujemy do opisu tylko uczuć?
Np. czy zdanie, "This computer is turned on" jest niepoprawne?


Niezarejestrowany
-ed a -ing.

Hello:) No przecież musiała gdzieś się znaleźć na drodze poszukiwania informacja, że ED to IMIESŁÓW bierny, a zatem co zostało zrobione. Stąd wyłączony komputer, itd. :) Hope - pomogłam :) Powodzenia:)

Niezarejestrowany
to wszystko zależy od tego co

Wszystko zależy od tego co chcesz powiedzieć. Jeśli użyjesz ing, czyli czasu Present Continuous to będzie oznaczać, że coś się dzieje teraz.

It is loading - wgrywa się

Jeśli to będzie z ED, to zazwyczaj jako zrobione

It is loaded - jest wgrane

Czyli po prostu passive voice - strona bierna

Czyli
This computer is turned on - Komputer jest włączony - strona bierna
She is turning on the computer - Ona włącza komputer - czas teraźniejszy Present Continuous - strona czynna
This computer is turning on - Komputer się włącza - Present Continuous (teraz się włącza, więc gapię się w ekran i czekam)

Jeśli jesteśmy przy turn on :)

She is so turned on - jest taka napalona
Look at me! I'm naked. Am I not turning you on? Spójrz na mnie. Jestem naga. Nie podniecam cię?

The light is turned on - swiatło jest włączone (strona bierna)
She turned on the light - Ona włączyła światło (tu mamy turned on w czasie Past Simple - czas przeszły prosty