Kiedy -ed kiedy -ing.

W trakcie przeglądania internetu aby się dowiedzieć kiedy w przymiotnikach stosujemy końcówkę -ed a kiedy -ing, niezmiennie widzę taką samą definicję. Końcówkę -ed stosujemy gdy mówimy o uczucia/odczucia, a -ing gdy mówimy o jakiejś cesze kogoś/coś opisującej.
Czy na pewno końcówkę -ed stosujemy do opisu tylko uczuć?
Np. czy zdanie, "This computer is turned on" jest niepoprawne?


-ed a -ing.

Hello:) No przecież musiała gdzieś się znaleźć na drodze poszukiwania informacja, że ED to IMIESŁÓW bierny, a zatem co zostało zrobione. Stąd wyłączony komputer, itd. :) Hope - pomogłam :) Powodzenia:)

to wszystko zależy od tego co

Wszystko zależy od tego co chcesz powiedzieć. Jeśli użyjesz ing, czyli czasu Present Continuous to będzie oznaczać, że coś się dzieje teraz.

It is loading - wgrywa się

Jeśli to będzie z ED, to zazwyczaj jako zrobione

It is loaded - jest wgrane

Czyli po prostu passive voice - strona bierna

Czyli
This computer is turned on - Komputer jest włączony - strona bierna
She is turning on the computer - Ona włącza komputer - czas teraźniejszy Present Continuous - strona czynna
This computer is turning on - Komputer się włącza - Present Continuous (teraz się włącza, więc gapię się w ekran i czekam)

Jeśli jesteśmy przy turn on :)

She is so turned on - jest taka napalona
Look at me! I'm naked. Am I not turning you on? Spójrz na mnie. Jestem naga. Nie podniecam cię?

The light is turned on - swiatło jest włączone (strona bierna)
She turned on the light - Ona włączyła światło (tu mamy turned on w czasie Past Simple - czas przeszły prosty

To chyba coś nie tak, bo co

To chyba coś nie tak, bo co ma przymiotnik z końcówką -ed lub -ing do czasu w jakim go używasz. To czasownik zmienia końcówkę na -ed lub -ing w zależności od czasu w jakim go używasz.