Informator o egzaminie maturalnym

Informator maturalny

W informatorze znajdują się:

 • I. Wstęp
 • II. Podstawy prawne egzaminu
 • III. Matura w pytaniach uczniów
 • IV. Struktura i forma egzaminu
 • V. Wymagania egzaminacyjne
 • VI. Przykładowe zestawy na egzamin ustny
 • a) poziom podstawowy
 • b) poziom rozszerzony
 • VII. Przykładowe arkusze i schematy oceniania
 • a) poziom podstawowy
 • b) poziom rozszerzony – część I
 • c) poziom rozszerzony – część II
 • Aneks – przykłady wypowiedzi pisemnych

informator maturalny