Matura pisemna

Matura pisemna z angielskiegoNa poziomie podstawowym matury pisemnej z angielskiego uczeń musi stworzyć dwa własne teksty w oparciu o podane polecenia. Pierwszy to tzw. "krótki tekst użytkowy" czyli pocztówka, zaproszenie, ogłoszenie, ankieta, e-mail, notatka. Drugi, "dłuższy tekst użytkowy", to list prywatny lub formalny, w którym zdający musi przekazać informacje z zachowaniem odpowiedniej formy.

W części rozszerzonej uczeń musi napisać pracę na jeden z trzech wybranych tematów, które mają zawsze przypisaną do siebie formę – może to być rozprawka, opis, opowiadanie lub recenzja na 200 do 250 słów.

Poniżej znajdują się dokładne wytyczne co do matury pisemnej oraz przykładowe materiały przygotowujące do matury pisemnej z języka angielskiego, a więc rozprawki, listy, opowiadania, itd.