Men's Volleyball - Vocabulary

Z okazji Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej, warto znać słownictwo, jakim posługują się komentatorzy sportowi. Poniżej znajduje się tabela zawierająca podstawowe terminy z tej dziedziny. Po przestudiowaniu słownictwa zachęcam do sprawdzenia swoich sił oglądając jeden z meczów dostępnych na Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=2Dnx8BpgUEs).

 

Fiszki: Volleyball - Vocabulary

 
 

 
 
1/44

English Polish
Player
[ ˈpleɪə(r) ]
zawodnik
Team
[ tiːm ]
drużyna
Right side hitter
[ raɪt saɪd ˈhɪtə(r) ]
przyjmujący
Middle blocker/hitter
[ ˈmɪdl blɒkə(r) ]
środkowy bloku,
Opposite / Left side hitter / outside hitter
[ ɒpəzɪt ]
atakujący
Setter
[ ˈsetə(r) ]
rozgrywający
Outside hitter / Left side hitter
[ ˌaʊtˈsaɪd ˈhɪtə(r) ]
przyjmujący
Libero
[ ˈliːbero ]
libero
Server
[ ˈsɜːvə(r) ]
atakujący
Receiver
[ rɪˈsiːvə(r) ]
przyjmujący
Spiker / hitter
[ spaɪkə(r) ]
atakujący
Blocker
[ blɒkə(r) ]
obrońca
Coach
[ kəʊtʃ ]
trener
First referee
[ fɜːst ˌrefəˈriː ]
pierwszy sędzia
Second referee
[ ˈsekənd ˌrefəˈriː ]
drugi sędzia
Center line
[ ˈsɛntə laɪn ]
linia środkowa
Attack line
[ əˈtæk ]
linia ataku
End line
[ end ]
linia końcowa
Sideline
[ ˈsaɪdlaɪn ]
linia boczna
Service area
[ ˈsɜːvɪs ˈeəriə ]
strefa zagrywki
Defense zone (back row)
[ bæk zəʊn ]
strefa obrony
Attack zone (front row)
[ frʌnt zəʊn ]
strefa ataku
To warm up
[ wɔːm ʌp ]
rozgrzewka
To attack
[ əˈtæk ]
atakować
To serve
[ sɜːv ]
zagrywać, serwować
To pass
[ pɑːs ]
odebrać
To set
[ set ]
wystawiać piłkę, rozgrywać
To block
[ blɒk ]
blokować
To spike /hit
[ spaɪk / hɪt ]
atakować / uderzać
To toss
[ tɒs ]
podrzucać
To score a point
[ skɔː(r) pɔɪnt ]
zdobyć punkt
To substitute (sb)
[ ˈsʌbstɪtjuːt ]
zamienić
To touch the ground
[ tʌtʃ ðə ɡraʊnd ]
dotknąć ziemi
Jump serve
[ dʒʌmp sɜːv ]
zagrywka z wyskoku

Time out [ taɪm aʊt ]

przerwa
Technical time out
[ ˈteknɪkl taɪm aʊt ]
techniczna przerwa
Break
[ breɪk ]
przerwa
Set
[ set ]
set
Dig
[ dɪɡ ]
obrona
Bump (no move, no effort)
[ bʌmp ]
odbicie dolne (nie wymaga ruchu)
Forearm pass (involves movement)
[ ˈfɔːrɑːm pɑːs ]
odbicie dolne (wykonuje się ruch)
Overhand pass
[ ˈəʊvəhænd pɑːs ]
odbicie górne
Kill
[ kɪl ]
mocny atak, „gwóźdź”
Double block
[ ˈdʌbl blɒk ]
blok podwójny
Double hit/touch
[ ˈdʌbl hɪt / tʌtʃ ]
podwójne odbicie / dotknięcie (piłki)
Net foul
[ net faʊl ]
błąd dotknięcia siatki
Foot foul
[ fʊt faʊl ]
błąd przekroczenia linii przy zagrywce
Roof /stuff
[ ruːf / stʌf ]
blok, „czapa siatkarska”(piłka spada pod nogi atakującego)
Rotation
[ rəʊˈteɪʃn ]
rotacja
Antenna
[ ænˈtenə ]
antenka
Net
[ net ]
siatka
Response
[ rɪˈspɒns ]
reakcja
Tactic
[ ˈtæktɪk ]
taktyka
Strategy
[ ˈstrætədʒi ]
strategia
Ace
[ eɪs ]
as serwisowy
Out
[ aʊt ]
aut