Podstawowe słownictwo jednostek chorobowych

Problems with health (problemy ze zdrowiem)

1) Breathing system (układ oddechowy)

 • a cold - przeziębienie
 • flu - grypa
 • pneumonia - zapalenie płuc
 • a sore throat - ból gardła
 • lung cancer - rak płuc
 • asthma - astma
 • allergy - alergia
 • hay fever - katar sienny

2) Skin - skóra

 • a burn - poparzenie (np. ogniem, słońcem)
 • a scald - poparzenie (np. cieczą)
 • sunburn - poparzenie słoneczne
 • a cut - zacięcie

3) Mind and brain - umysł i mózg

 • migraine - migrena
 • headache - ból głowy
 • hallucinations - halucynacje
 • loss of consciousness - utrata świadomości
 • apoplectic stroke - udar mózgu
 • depression - depresja

4. Bones and skeletal system - kości i układ kostny

 • painful joints - bolące stawy
 • rheumatism - reumatyzm
 • a broken leg - złamana noga

5. Circulatory system - układ krwionośny

 • high blood pressure - wysokie ciśnienie krwi
 • heart attack - zawał serca

6. Digestive system - układ trawienny

 • stomach ache - ból żołądka
 • appetite loss - utrata apetytu
 • vomiting - wymioty

Sentences describing health problems (zdania przedstawiające problemy zdrowotne bazujące głównie na podanym słownictwie)

 • He has got a fever - on ma gorączkę
 • Last time I have lost my appetite - ostatnimi czasy straciłem apetyt
 • I suffer from asthma so I usually have difficulties in breathing - Choruję na astme więc zazwyczaj mam trudności w oddychaniu
 • I'm losing my weight - tracę na wadze
 • I have a horrible headache - mam okropny ból głowy
 • I feel anxious - czuję się poddenerwowany
 • I'm sneezing - kicham
 • He lost consciousness in the street - on stracił przytomność na ulicy
 • Old people usually suffer from painful joints - Starsze osoby często cierpią z powodu bólu stawów

Treatment / therapies / drugs and medicaments - leczenie / terapie / leki i preparaty farmakologiczne

 • antibiotics - antybiotyki
 • pain killer - środek przeciwbólowy
 • aspirin - aspiryna
 • surgery - zabieg chirurgiczny
 • plaster - gips, plaster
 • bandage - bandaż
 • ointment - maść
 • acupuncture - akupunktura
 • chemotherapy - chemioterapia
 • radiotherapy- radioterapia
 • homeopathy - homeopatia
 • acupuncture - akupunktura

Bonus:

W aptece: