Angielski w pytaniach 33 - kolejność przymiotników w zdaniu

Angielski w pytaniach - kolejność przymiotników w zdaniu

kolejność przymiotników w zdaniu po angielsku

Które zdanie jest poprawne?

Kolejność przymiotników w zdaniu

That's a nice, big, brown, leather bag.

That's a nice, brown, leather, big bag.

That's a big, brown, nice, leather bag.

That's a big, leather, nice, brown bag.

That's a brown, leather, big, nice bag.

 

Zadanie nie jest łatwe, więc zobaczcie materiał na temat kolejności przymiotników w zdaniu
kolejność przymiotników w zdaniu