Blogs

Ćwiczenia z Present Simple i Present Continuous

1. Complete the sentences with the following verbs in the correct form.

get, happen, look, lose, make, start, stay, try, work


Idioms and phrasal verbs - AROUND

around the bend

Definition: crazy - szalony, stuknięty

Tom's going round the bend with all the new responsibilities.


Podstawowe czasowniki w angielskim

Podstawowe czasowniki angielskie, niezbędne do porozumienia się w języku angielskim. Obok każdego czasownika podana jest wymowa fonetyczna. Dodatkowo, krótkie ćwiczenie sprawdzające znajomość słówek oraz interaktywny quiz. Zachęcamy również do nauki czasowników za pomocą interaktywnych fiszek. Sami oceniamy czy znamy dane słowo czy nie, poprzez oznaczenie je znakiem ✓ bądź X. W zależności od naszego wyboru, system będzie częściej losował słowa, których nie znamy, dzięki czemu łatwiej je zapamiętamy.


Szkoły językowe wzbogacają swoją ofertę

Znajomość języków obcych, a szczególnie języka angielskiego to przepustka do lepszej pracy i życia. z tego powodu większość uczniów nie ogranicza się tylko do nauki w szkole. Rośnie zainteresowanie dodatkowymi kursami ze strony studentów i osób pracujących, co mobilizuje szkoły językowe do podnoszenia jakości oferowanych usług.


Syndicate content