Angielski w pytaniach 7

phrasal verbs w obrazkach

Wybierz poprawną odpowiedź:

come to home

come the home

come home

come by home

 


Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
phrasal verbs ćwiczenia i testy
nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something
phrasal verbs ćwiczenia i testy
nauka angielskiego